Εμφανίσεις Άρθρων
4090101

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 43 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εγκύκλιος για την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων

 

Εγκύκλιος για την έναρξη των Κατηχητικών Σχολείων

katixitika 2020 2021Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ  

Πρὸς τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν

τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καί Λυκείων

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί γονεῖς,

Μέσα σέ αὐτήν τήν ἀνησυχία, τήν ταραχή καί τήν σύγχυσι πού ζοῦμε, ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας δέν λησμονεῖ καί δέν ἀγνοεῖ τά καλά μας παιδιά, τήν νεότητά μας. Ἔρχεται καί πάλι νά τά καλέση νά ἀνοίξουν τά καθαρά αὐτιά τῆς ψυχῆς τους καί νά ἀκούσουν τά φωτισμένα καί σωτήρια μηνύματα πού καί ἐφέτος θά προσφέρουν τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡς Ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας Πατέρας, πού ἀγωνιῶ καί προσεύχομαι γιά τήν ἀληθινή ἐπιτυχία καί πρόοδο τῆς νεότητός μας, παρακαλῶ γονεῖς καί παιδιά, νέους καί νέες, νά ἀνταποκριθοῦν στήν πρόσκλησι τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά πλαισιώσουν τά κατηχητικά μας σχολεῖα, τά ὁποῖα ἀρχίζουν τήν λειτουργία τους σήμερα, Κυριακή τοῦ Σπορέως.

Παρά τίς συκοφαντίες τῶν ἀρνητῶν τῆς ἀληθείας καί τῶν ὑπηρετῶν τῶν σκοτεινῶν σκοπιμοτήτων, εἶναι γνωστή ἡ ἱστορία τῶν κατηχητικῶν σχολείων. Δεκαετίες ὁλόκληρες λειτουργοῦν στήν πατρίδα μας καί ὅσοι εἶναι ἀπροκατάληπτοι βλέπουν τά, κατ’ ἐξοχήν, εὐεργετικά ἀποτελέσματα στή νεότητα. Ὅσοι ἐκράτησαν τά φωτισμένα καί θεοφώτιστα ἐφόδια, πού τούς χάρισε τό κατηχητικό σχολεῖο, βοηθήθηκαν κατά τρόπο μοναδικό νά ἀναπτυχθοῦν ὡς ἐπιστήμονες ἐπιτυχεῖς, ὡς ἐπιχειρηματίες τίμιοι, ὡς οἰκογενειάρχες εὐτυχεῖς, ὡς ἄξιοι καί δημιουργικοί πολίτες.

Ἀντίθετα, ὅσοι γονεῖς ἀρνήθηκαν νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους στά κατηχητικά σχολεῖα, θέρισαν καί θερίζουν πικρούς καρπούς. Τά χωρίς Χριστό παιδιά παραπαίουν καί καθημερινά κινδυνεύουν στά μολυσμένα βαλτόνερα.

Αὐτές τίς διαπιστώσεις δέν τίς ἀκούσαμε, οὔτε τίς διαβάσαμε, ἀλλά τίς ζήσαμε καί τίς ζοῦμε καθημερινά.

Μπορῶ νά βεβαιώσω ὅτι ἐπιστήμονες ὅλων τῶν κλάδων καί ἐπιτυχημένοι νέοι ἄνθρωποι, μᾶς καταθέτουν ὅτι διατηροῦν μόνο λαμπρή εἰκόνα γιά τήν βοήθεια πού τούς προσέφερε τό κατηχητικό σχολεῖο, ἀλλά καί ἐκφράζονται μέ εὐγνωμοσύνη γιά τήν προσφορά του.

Ἀγαπητοί γονεῖς καί ἀγαπητά μου παιδιά,

Σας παρακαλῶ καί σᾶς ἱκετεύω μήν ἀρνηθῆτε τήν πρόσκλησι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας γιά τήν τακτική παρακολούθησι τῶν κατηχητικῶν σχολείων.

Ὅλοι ζοῦμε μέ πόνο τόν συνεχῆ πόλεμο κατά τῶν ἀξιῶν, τῶν ἰδανικῶν, ἀλλά καί τῆς πίστεως στόν Χριστό μας. Ζοῦμε τόν «πόλεμο» πού ἐπιδιώκεται παντοῦ γύρω μας.

Μήν ἀφήσουμε τά παιδιά μας χωρίς φῶς Χριστοῦ, χωρίς Ἀλήθεια, χωρίς ἀλάθητο Ὁδηγό, χωρίς στήριγμα, χωρίς ἀρετές. Μήν τά ἀφήσουμε ξένα ἀπό τά ἱερά Μυστήρια καί τήν ἁγιαστική Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μήν τά ἀφήσουμε ἀβοήθητα σέ αὐτήν τήν κρίσι, σέ αὐτό τό χάος πού ζοῦμε σήμερα.

Ὅσοι καλλιεργοῦν ἕναν ἄθρησκο Ἑλληνισμό, ἀπεργάζονται τόν ὄλεθρο τοῦ Γένους μας, τῆς φυλῆς μας. Ἔχουμε ὅλοι εὐθύνη, κληρικοί, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί. Πάντοτε καί σήμερα, μόνον ὁ Χριστός μπορεῖ νά τροφοδοτήση, νά φωτίση καί νά ἐνδυναμώση ἀληθινά τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας. Νά τίς κάνει ἀπόρθητους προμαχῶνες καί ἀνίκητους ἀγωνιστές, οἱ ὁποῖοι θά ἀποκρούσουν κάθε φθοροποιό πρόκλησι καί θά διατηρήσουν τήν ἐλευθερία. Τήν ἐλευθερία τῆς οἰκογενείας καί τῆς πατρίδος μας.

Ἀγαπητοί γονεῖς,

Σέ ὅλους ἐκείνους πού λυμαίνονται τή νεότητα, ἄς ἀπαντήσουμε μέ τό σωτήριο σύνθημα: Κάθε νέος καί κάθε νέα, κάθε παιδί, νά γίνη μαθητής ἀληθινός καί μαθήτρια ἀληθινή τοῦ Χριστοῦ.

Μέ πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Μετάφραση

enfrdeitptrues