Εμφανίσεις Άρθρων
5994967

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 127 επισκέπτες και κανένα μέλος

 


Επιστολή Σεβασμιωτάτου  πρός  τόν  Τηλεοπτικόν Σταθμόν Σκάι

 

                     Ἐθν. Μακαρίου καί Φαληρέως 2

     Εἰς  Νέο  Φάληρο.

Κύριε Διευθυντά,

Τήν Τρίτη 01-03-2011 προεβλήθη ἀπό τόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΣΚΑΪ» ἕνα ἐπεισόδιο τῆς σειρᾶς «1821» τό ὁποῖο ἀνεφέρετο μεταξύ ἄλλων καί στήν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.

            Ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς καί ἡρωϊκῆς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου καί τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, ἐκτός ἀπό πολλές ἀπορίες γιά τήν ἱστορική γνησιότητα γεγονότων καί λεχθέντων κατά τήν παρουσίασι τοῦ ἐπεισοδίου, ἐκφράζω τήν λύπη μου καί τήν ἔντονη διαμαρτυρία μου διότι ἀπεσιωπήθη πλήρωςπροσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ὅπως καί ἡ προσφορά καί ἡ θυσία τοῦ ὀρθοδόξου ἱεροῦ κλήρου μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐπίσκοπο Ρωγῶν Ἰωσήφ.

            Ζοῦμε στό Μεσολόγγι, πατᾶμε τό ἴδιο χῶμα πού ἐκεῖνοι ἔβαψαν μέ τό μαρτυρικό τους αἷμα, βλέπουμε τίς ντάπιες στίς ὁποῖες ἔστεκαν ὄρθιοι, ἀλύγιστοι, γενναῖοι καί ἐμψύχωναν τούς μαρτυρικούς ἀγωνιστές τῆς Ἐξόδου.

            Ὑπάρχουν οἱ Ἱεροί Ναοί στούς ὁποίους συγκέντρωναν τούς ὑπερασπιστές τοῦ Μεσολογγίου, διασώζονται ὁ Τίμιος Σταυρός μέ τόν ὁποῖο εὐλογοῦσε ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ τούς ἐξοδίτες καί τά ἅγια Ποτήρια μέ τά ὁποῖα τούς κοινωνοῦσε.

            Ὁ Ἰωσήφ, Ἐπίσκοπος Ρωγῶν καί Κοζύλης, ἦταν ἡ ψυχή τοῦ Ἀγῶνος. Λειτουργοῦσε, ἐξομολογοῦσε καί μετέδιδε τά Ἄχραντα Μυστήρια στούς Ἐλεύθερους Πολιορκημένους μαζί μέ τούς ἀγωνιστές κληρικούς καί συμμάρτυρές του. Αὐτός κατέστρωσε τό ἀναλυτικό σχέδιο τῆς Ἐξόδου, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ αὐτόπτης μάρτυς Νικόλαος Κασομούλης.

            Ὁ ἐπίσκοπος Ἰωσήφ ἀνατινάχθηκε ἡρωικά στόν Ἀνεμόμυλο κατά τήν εἴσοδο τῶν Τουρκοαιγυπτίων. Οἱ εἰσβολεῖς τόν βρῆκαν ἡμιθανῆ μετά τήν ἔκρηξη καί τόν θανάτωσαν μέ μαρτυρικό τρόπο.

            Ἐλᾶτε νά δεῖτε τόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του, ἀλλά καί τόν τόπο τῆς θυσίας τοῦ μεγάλου ἐθνομάρτυρος τοῦ Μεσολογγίου Χρήστου Καψάλη.

            Τέτοιες μορφές καί τόσο μεγάλη θυσία, θά ἔπρεπε νά προβάλλονται στήν ἐποχή μας κατά τήν ὁποία ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα, στεροῦμε τούς νέους μας ἀπό ἀληθινά πρότυπα, ἀξίες καί ἰδανικά.

            Γιατί ἄραγε οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ΣΚΑΪ καί μάλιστα πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι δέν βρῆκαν οὔτε μία λέξη νά ποῦν γιά τίς μαρτυρικές μορφές τοῦ Ρωγῶν Ἰωσήφ καί τῶν ἄλλων κληρικῶν;

            Ἡ ἡρωική ἀντίσταση τῶν Ἐλευθέρων Πολιορκημένων καί ἡ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ ἑλληνορθοδόξου ἤθους τό ὁποῖο καλλιέργησαν κατά τήν διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας ὁ μεγάλος μας συντοπίτης Ἰσαπόστολος, Ἐθναπόστολος καί Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀλλά καί ὅλοι οἱ κληρικοί καί μοναχοί τοῦ δούλου Γένους μας.

            Δόξα τῷ Θεῷ. Μιλᾶνε γιά τήν ἀλήθεια αὐτή ἐκεῖνοι πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος.

            Ὁ Ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, στό δοκίμιο τό ὁποῖο συνοδεύει τό ποιήμά του «Ἐλεύθεροι Πολιορκημένοι», γράφει ἐμπνεόμενος ἀπό τό Μεσολόγγι ὅτι τά δύο μεγάλα ἰδανικά γιά κάθε ἄνθρωπο εἶναι ἡ Πίστη στόν Χριστό καί ἡ Πατρίδα.

            Αὐτά χρειάζεται ὁ λαός μας γιά νά ὀρθοποδήσει σέ περίοδο πνευματικῆς κρίσεως, πάντα καί σήμερα.

            Κύριε Διευθυντά,

            Ἡ ἄρνηση τῆς πίστεως στόν Σωτῆρα Χριστό, ἡ ἄρνηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ περιφρόνηση τῶν ἰδανικῶν καί τῶν ἀξιῶν, ἡ διαστρέβλωση τῆς γνησίας Ἱστορίας καί τῆς γνησίας φιλοπατρίας, βλέπουμε ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ.

            Ἀς μήν ἐθελοτυφλοῦν μερικοί…

            Ἀς ἀφήσουν τό ἡρωικό Μεσολόγγι νά ζῆ τήν γάργαρη Ἱστορία του, νά κρατάει ἀνόθευτη τήν ὀρθόδοξη καί τήν ἐθνική του Παράδοση, νά διδάσκει καί νά μεταλαμπαδεύει τά γεγονότα τῆς Ἐξόδου, ὅπως ἀκριβῶς ἔγιναν, στούς νέους βλαστούς μας, νά εὐγνωμονεῖ τόν ἐλευθερωτή Κύριο καί Θεό μας καί νά δέχεται τήν Χάρι Του.

Σᾶς εύχαριστῶ πολύ, Διατελῶν,

Μετ΄ εὐχῶν

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

Μετάφραση

enfrdeitptrues