Εμφανίσεις Άρθρων
5989299

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 57 επισκέπτες και κανένα μέλος

Πνευματική Διακονία:

1. Θεῖον Κήρυγμα: Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης∙ ὁ Γεν.Ἀρχιερατικός∙ οἱ Ἱεροκήρυκες∙ Ἀρχιμ. Παῦλος Ντανᾶς, Ἀρχιμ. Λαυρέντιος Καρανάσιος, Ἁρχιμ. Μακάριος Ἀντωνόπουλος.

2. Κήρυκες Θείου Λόγου: Ἀρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, Ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος Σιῶρος, Ἄρχιμ. Ἀναστάσιος Καντάνης, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Τριάντης, καί ἅπαντες οἱ θεολόγοι καί προσοντοῦχοι  κληρικοί,  ὡς  καί  λαϊκοί  θεολόγοι.

3. Ἑσπερινά Κηρύγματα: Εἰς Μεσολόγγιον, Ἀγρίνιον, Ἀμφιλοχίαν, Βόνιτσαν, Αἰτωλικόν, Θέρμον, Ἀστακόν, Νεοχώριον, Κατοχήν, Κατούνα, Πάλαιρον, Καινούριον, Ματαράγκαν, Χαλκιοπούλους, Μενίδιον.

4. Ἐνοριακοί Κύκλοι Συμμελέτης Ἁγ. Γραφῆς ἀνδρῶν καί γυναικῶν:  Εἰς ἁπάσας τάς πόλεις καί κομωπόλεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

            5. . Ἐπιτροπές Πνευματικῆς Διακονίας, ὑπό ἐντεταλμένων ἱερέων : α) Κατηχήσεως καί θείου κηρύγματος, β) Ἐπί τῶν αἱρέσεων, γ) Ἐπί τῆς Λατρείας, δ) Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων, ε) Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

6. Σχολαί Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀναγνωρισμέναι ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ: α) «Δαυΐδ ὁ Ψαλμωδός» μέ ἕδρα τό Ἀγρίνιον (Τηλ. 26410.31 083) καί παραρτήματα εἰς πόλεις. β) «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» μέ ἕδρα τό Μεσολόγγι (Τηλ. 26310.51 724).

            7. Σχολή Γονέων:  α) Ἐν Μεσολογγίῳ, ὑπεύθυνοι∙ Νικόλαος Ράπτης, Νικ. Κ. Σταμάτης.  β) Ἐν Ἀγρινίῳ, ὑπεύθυνοι∙ Βασιλική Καντάνη, Παντελεήμων Καντάνης, Νικόλαος Πετρόπουλος, Κωνσταντῖνος Τσιρώνης.

8. Σχολή Ἁγιογραφίας: Ἐν Μεσολογγίῳ (Τηλ. 26310.51 709) καί ἐν Ἀγρινίῳ (Τηλ. 26410.55 567), μέ ὁχτώ τμήματα θεωρητικῶν καί πρακτικῶν μαθημάτων.

9. Συνέδρια: Ἱεροψαλτῶν, Κατηχητῶν, Ἐκπαιδευτικῶν καί Θεολόγων καθηγητῶν, Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, καθῶς καί Σεμινάριο Ἐπιμορφώσεως Κληρικῶν καί  Ἱερατικές Συνάξεις  κατά  μῆνα.

 

Ποιμαντική Διακονία:

1. Ἐπιτροπές Ποιμαντικῆς Διακονίας, ὑπό ἐντεταλμένων ἱερέων: α) Διαπροσωπικῶν Σχέσεων καί Ἐθιμοτυπίας, β) Νεότητος, γ) Ποιμαντικῆς Ἀσθενῶν, δ) Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας, ε) Παιδείας καί ἐπιμορφώσεως, στ)Ποιμαντικῆς Στρατοῦ, ζ) Ἐπί  τῶν  Κοιμητηρίων, η) Θρησκευτικῶν καί προσκυνηματικῶν περιηγήσεων  καί  θ) Οἰκονομικοῦ ἐλέγχου.

2. Ἐπιτροπήκδόσεων καί Βιβλιοπωλείου: α). Ἐκδόσεις: Περιοδικόν ἀνά τρίμηνον, Ἡμερολόγιον καθ’ ἕτος, καθώς καί περιοδικαί ἐκδόσεις ἐνημερωτικοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου. Ὑπεύθ∙ Ἀρχιμ. Ἀναστάσιος Καντάνης – Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας, Τηλ. 26310.22 322 (ἐσωτ. 6) β). Βιβλιοπωλεῖον «Φάρος Ὀρθοδοξίας», εἰς Μεσολόγγιον. Ὑπεύθ∙ Διάκ. Ἰωσήφ Ζωγράφος, Ὑπάλλ.∙ Κων/νος Φλάκας, Γρηγ. Ρήγας. Τηλ. 26310.26 549.

3. Ἐπιτροπή Νεανικῶν Κατασκηνώσεων: α) Κατασκηνώσεις είς Ρίζαν Άντιρρίου, τηλ. 26340 31.318   καί  β) Ὑπό κατασκευήν Πρότυπος Κατασκήνωσις εἰς ἑλατόφυτον περιοχήν Δήμου Παναιτωλικοῦ.

Μετάφραση

enfrdeitptrues