Εμφανίσεις Άρθρων
6993567

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 επισκέπτες και κανένα μέλος

O MHΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ »

O MHΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ »

 

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,

Στήν Μηνιαία Ἱερατική Σύναξη ὑπό τήν προεδρεία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, μετά ἀπό εἰσήγηση συναδέλφου κληρικοῦ, καί μετά ἀπό τό ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πληροφορηθήκαμε μέ ὀδύνη καί προβληματισμό τήν προώθηση Νομοσχεδίου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης περί  «Συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης» γιά τά ἀνύπαντρα ζευγάρια, τά ὁποῖα μέ ἕνα συμβολαιογραφικό ἔγγραφο, τό ὁποῖο θά κατατίθεται στό Ληξιαρχεῖο, θά μποροῦν νά ἐπισημοποιοῦν τή σχέση τους. Τό νομοσχέδιο αὐτό -σύμφωνα πάλι μέ τό ἀνακοινωθέν τῆς Συνόδου- θά ἀποτελέσει «καταστροφική βόμβα στά θεμέλια τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας καί ὅλης τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας».

 Τό ζευγάρι πού δέν ἐπιθυμεῖ νά ἑνωθεῖ μέ τά δεσμά τοῦ γάμου, θά ἀποκτᾶ δικαιώματα (ἀσφαλιστικά, περιουσιακά, φροντίδας τῶν παιδιῶν, συνταξιοδοτικά), πού ἔχουν οἱ παντρεμένοι, καί θά μπορεῖ νά χωρίσει χωρίς τή διαδικασία τοῦ διαζυγίου, ἀλλά μέ μιά ἁπλή συμβολαιογραφική πράξη.

     νέα αὐτή νομοθετική ρύθμιση στηρίζεται στό ἄρθρο 8 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου, βάσει τοῦ ὁποίου τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων μέ ἀπόφασή του ἔχει κρίνει ὅτι ἡ ἐξώγαμη συμβίωση ὑπάγεται στό πεδίο τῆς διάταξης πού προστατεύει τήν ἰδιωτική καί οἰκογενειακή ζωή. Ἀκόμα ἀναφέρεται χαρακτηριστικά στήν αἰτιολογική ἔκθεση τοῦ νομοσχεδίου ὅτι « ἡ ἐξώγαμη συμβίωση ἀναγνωρίζεται ὡς πιό χαλαρή μορφή οἰκογενειακῆς ζωῆς».

Εἶναι  δέ γνωστό ὅτι τό  2005 παρόμοια πρωτοβουλία πού εἶχε τό κόμμα τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης, τό ΠΑΣΟΚ, δέν τόλμησε νά τό φέρει στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων.

Αὐτή λοιπόν ἡ ἐνέργεια, ἡ ὀποία προωθεῖται ἐκ μέρους τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης,  μᾶς θλίβει βαθύτατα γιά τούς παρακάτω λόγους:

1. Μέ πόνο ψυχῆς βλέπουμε σταδιακά καί συστηματικά τίς τελευταῖες δεκαετίες τήν ἐκθεμελίωση καί κατεδάφιση τῆς ὀρθόδοξης ἑλληνικῆς οἰκογένειας! Ἀπό τή μία ἀκοῦμε τίς βαρύγδουπες προτάσεις πολιτικῶν καί πολιτειακῶν παραγόντων γιά τήν  διαφύλαξη τῆς οἰκογενείας  καί τήν ἀνάγκη νά στερεωθεῖ. Γίνονται ἔρευνες  καί μελέτες γιά τό ὀξύτατο δημογραφικό πρόβλημα τῆς πατρίδας μας. Μιλοῦμε γιά τόν ἑλληνισμό τῆς Θράκης καί γιά τή στήριξη τοῦ 3ου παιδιοῦ. Ψυχολόγοι καί εἰδικοί μιλοῦν καί κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν κακή ψυχολογική κατάσταση τῶν παιδιῶν πού εἴτε οἱ γονεῖς τους εἶναι διεζευγμένοι, εἴτε μεγαλώνουν χωρίς πατέρα ἤ μητέρα εἴτε μέ τήν παρουσία συντρόφων.

Αὐτά τά παιδιά δέν τά σκέπτεσθε κ. Ὑπουργέ; Πῶς θά ἐπιβιώσουν ὅταν θά καταλάβουν ὅτι οἱ γονεῖς τους ζοῦν μέ ἕνα «Σύμφωνο Συμβίωσης» ἤ ἔχουν κάνει πολλά «σύμφωνα» ἀσύμφωνα;  Ἀντί ὅλοι νά συστρατευτοῦμε και νά ἐνισχύσουμε τό θεσμό τῆς οἰκογένειας βρίσκουν κάποιοι «προοδευτικοί» νομικές καλύψεις ἐν ὀνόματι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά κατεδαφίσουν αἰωνόβιους θεσμούς!!

2. Διαβάσαμε  ὅτι «τό “Σύμφωνο Συμβίωσης” θά καθιστᾶ δύο ἀνθρώπους συζύγους, μέ ὅλα σχεδόν τά δικαιώματα καί τίς υποχρεώσεις, ἀλλά καί μέ μιά σημαντική διαφορά ὅτι θά έχουν τή δυνατότητα νά χωρίσουν ἀμέσως, ἀποφεύγοντας τή διαδικασία τοῦ διαζυγίου, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται». Ἡ Ἐκκλησία, κ. Ὑπουργέ,  ὡς φιλόστοργη μητέρα ἑνώνει τούς νέους μέ τά δεσμά τοῦ γάμου καί περνᾶ τά δαχτυλίδια στά χέρια τους ὡς σύμβολο τῆς ἀδιάρρηκτης ἕνωσης τοῦ ζευγαριοῦ γι’ αὐτό, ὅταν ἀνακλύπτει ὅτι τά παιδιά της ὁδηγοῦνται στό διαζύγιο, τρέχει καί κάνει τά ἀδύνατα δυνατά προκειμένου αὐτή ἡ οἰκογένεια νά μή διαλυθεῖ.  Σκεφθεῖτε λοιπόν πόσο θά αὐξηθοῦν τά διαζύγια ἀφοῦ θά μποροῦν κάθε ὥρα καί στιγμή νά χωρίζουν χωρίς καλά καλά νά σκεφθοῦν ἤ νά συμβουλευθοῦν ἔστω καί τούς οἰκείους τους τί κάνουν πάνω στό θυμό καί στήν ὀργή τους. Νομίζετε ὅτι θά συνδέονται καί θά ἀποσυνδέονται τά ζευγάρια χωρίς κόστος;  Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι κάθε σχέση πού διαλύεται δημιουργεῖ τραυματικές ἐμπειρίες στό ζευγάρι καί στά παιδιά. Μέ τό νομοσχέδιο αὐτό ἀντί νά λυθοῦν τά προβλήματα, ἡ Πολιτεία ἐνθαρρύνει μέ τίς ἐπιπόλαιες αὐτές προσωρινές σχέσεις νά δημιουργηθοῦν ἀναρίθμητα κακά.

Μέ τήν ἐνέργεια αὐτή τοῦ Ὑπουργείου  ὁδηγεῖτε τή χώρα  νά μεταβληθεῖ σ΄ἕνα ἀπέ-ραντο φρενοκομεῖο. Ρωτῆστε Ἐξομολόγους καί Ψυχολόγους νά σᾶς ποῦν γιά τά ψυχικά ἀδιέξοδα  πού φθάνουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί.

3. Τό Νομοσχέδιο αὐτό ἐνθαρρύνει τούς ἀνθρώπους νά  δημιουργοῦν πολλές σχέσεις στή ζωή τους χωρίς τό κόστος τοῦ διαζυγίου. Ἔτσι ὅμως εὐτελίζεται ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια  καί ἀποϊεροποιοῦνται θεσμοί πού τόσο ἔντονα ἔχουν μπεῖ στό D.N.A. τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.  Βεβαίως τό Νομοσχέδιο τοῦ Συμβολαίου αὐτοῦ περιορίζει τήν ἐξώγαμη συμβίωση μόνο στούς ἑτεροφύλους. Ποιός μᾶς διαβεβαιώνει κ. Ὑπουργέ, ὅτι  τό σημερινό βῆμα δέν θά ἀποτελέσει ἀφορμή γιά περισσότερα βήματα φτάνοντας ἡ ἴδια ἡ Πολιτεία νά «εὐλογεῖ» τά ἄτομα τοῦ ἰδίου φύλου νά συμβιώνουν μέ τό Συμβόλαιο; Τότε τί θά ποῦμε; Φτάσαμε στά ἔσχατα τῆς κολάσεως!! Τό Ὀρθόδοξο, τό ἑλληνικό, τό πλημμυρισμένο ἀπό αἵματα Μαρτύρων τῆς Πίστεως καί Ἡρώων Κράτος, κατήντησε ἄοσμο, ἄχρωμο, χωρίς ταυτότητα, καθαρά ἀθεϊστικό καί λαϊκό.

4.  Δηλώνετε ὅτι εἶστε Χριστιανός Ὀρθόδοξος ὅμως νομοθετεῖται ἀντίθετα ἀπό τό Νόμο τοῦ Θεοῦ. Γιατί τόν Γάμο ὁ ἴδιος ὁ Θεός τόν θεσμοθέτησε, γι΄αὐτό  καί εἶναι αἰώνιος  θεσμός καί θεοΐδρυτος. Ὁ Ἐνανθρωπήσας Θεός τόν εὐλόγησε μέ τήν παρουσία Του στό Γάμο τῆς Κανᾶ (Ἰωάννου β΄1-11). Ἐπιπλέον τό ἄρθρο 21,1 τοῦ Συντάγματος διακηρύττει ὅτι ἡ οἰκογένεια εἶναι «τό θεμέλιον τῆς συντηρήσεως καί προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους». Πῶς θά συντηρηθεῖ καί θά προαχθεῖ αὐτό τό Ἔθνος, κ. Ὑπουργέ, ὅταν ἡ οἰκογένεια- θεσμός ἀπαρασάλευτος- τίθεται στό περιθώριο;

5. Τέλος, ζητοῦμε ἀπό τούς Βουλευτές καί πολιτικούς παράγοντες τοῦ Νομοῦ μας νά πάρουν θέση στό θέμα αὐτό  γιά νά γνωρίζουμε ἐπιτέλους καί ἐμεῖς ποιούς πρέπει νά ἐμπιστευόμαστε καί ποιούς ὄχι.

 

 

Μετάφραση

enfrdeitptrues