ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ἀνθολόγιο Ἱστορίας στήν πορεία ἑνός δοξασμένου ἔθνους

Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

 

 

Ἕνα «ἀνθολόγιο ἱστορίας» ἐξέδωσε ἡ Μητρόπολή μας, ὡς συνέχεια τοῦ ἡμερολογίου τοῦ 2008, πού ἦταν ἀφιερωμένο «εἰς τήν ἔνδοξόν μας καί πολύπαθην Πατρίδα, τήν Ἑλλάδα μας!»

Ὁ καλαίσθητος τόμος ἐλπίζουμε ὅτι θά ἀγγίξει τίς καρδιές τῶν νέων ἀνθρώπων καί ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί θά ἑδραιώσει μέσα τους τήν ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα, ἐνῶ παράλληλα θά ἐμπλουτίσει τίς γνώσεις τους, καθώς μέσα ἀπό ἱστορικά τεκμήρια, κείμενα ἐποχῆς καί λογοτεχνικά κείμενα προσεγγίζει ὅλες τίς περιόδους τῆς νεοελληνικῆς ἱστορίας.

Μετά ἀπό μία σειρά κειμένων πού ἀναφέρονται στήν ἰδέα τῆς Πατρίδος, στήν ἀγάπη γι’ αὐτήν καί στά σύμβολά της, ἀκολουθοῦν κείμενα γιά τά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, τοῦ Ἀγώνα γιά τήν Ἐλευθερία, καί γιά τίς σπουδαῖες περιόδους τοῦ ἐλεύθερου κράτους, ὅπως τά πρῶτα χρόνια τῆς ἱδρύσεώς του, ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, οἱ Βαλκανικοί Πόλεμοι, οἱ Ἀγῶνες γιά τή Βόρειο Ἤπειρο, τό Ἔπος τοῦ 1940. Ὁ τόμος ὁλοκληρώνεται μέ ὁλόκληρο τό κείμενο τοῦ «Ὕμνου εἰς τήν Ἐλευθερίαν» τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ.

Ἰδιαίτερη ἔμφαση δόθηκε στήν εἰκονογράφηση τοῦ τόμου, ἔτσι ὥστε οἱ ἴδιες οἱ ἀπεικονίσεις νά γράφουν τή συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί νά προσφέρουν τό ἐρέθισμα γιά ἐμπεριστατωμένη ἀνάγνωση.

Κείμενα καί ὁμιλίες τῶν Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, Ἰωάννη Μακρυγιάννη, Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη, Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου, Παύλου Μελᾶ, λογοτεχνικά κείμενα τῶν Σπύρου Μελᾶ, Θ. Πετσάλη – Διομήδη, Φ. Κόντογλου, Χρ. Ζαλοκώστα, ποιήματα τῶν Λ. Μαβίλη, Γ. Δροσίνη, Ἰω. Πολέμη, Ἀρ. Βαλαωρίτη κ. ἄ. συνθέτουν ἕνα συναρπαστικό ἀνάγνωσμα, μέσα στό ὁποῖο ξεχωρίζουν οἱ διδαχές τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, οἱ προτροπές τοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κ. Αὐγουστίνου Καντιώτου, καί οἱ συμβουλές τοῦ Γέροντος Παϊσίου.

Στόν τόμο περιλαμβάνεται καί ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου γιά τήν Ἔξοδο τοῦ Μεσολογγίου.

Στό προλογικό του κείμενο ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμᾶς γράφει μεταξύ ἄλλων :

«Εἴμαστε Ἕλληνες! Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας γιά τήν τιμή πού μᾶς χάρισε, νά γεννηθοῦμε στήν Ἑλλάδα, ἀπό Ἕλληνες γονεῖς καί νά ζοῦμε σ’ αὐτήν.

Εἶναι ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα!

Καί τί εἶναι πατρίδα;

Κατά τόν μεγάλο Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο τόν ἐξ Οἰκονόμων: “Πατρίδα εἶναι ὁ τόπος πού πρωτογνωρίζει κανείς τά πρόσωπα τῶν γονέων του, ἀκούει τή γλυκειά τους φωνή. Στήν πατρίδα μαθαίνει τή γλῶσσα τῶν πατέρων του καί τούς νόμους τούς πατρικούς. Σ’ αὐτήν παραλαμβάνει ἀπό τούς προγόνους του καί μεταδίδει εἰς τούς ἀπογόνους του τήν λαμπάδα τῆς ζωῆς, μέ τήν ὁποία συγκρατεῖται ἄσβεστη ἡ σειρά τοῦ Γένους. Ἐδῶ συλλαμβάνει τίς πρῶτες ὑψηλές ἔννοιες περί Θεοῦ καί Θρησκείας. Ἐδῶ ἀναγεννᾶται μέ τά ὑπερφυσικά μυστήρια τῆς πίστεως καί γίνεται μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ… Ὁ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ὁ χριστιανός, ὀφείλει νά ἀγαπᾶ καί νά τιμᾶ καί νά εὐεργετεῖ τήν πατρίδα του…”.

Αὐτή ἡ πατρίδα, ἡ Ἑλλάδα μας, ἀνά τούς αἰῶνες, ἔμεινε ἡ ἴδια, γενναία, ἀτρόμητη, ἡρωική, νικήτρια».

 

Μετάφραση

enfrdeitptrues