Εμφανίσεις Άρθρων
7004925

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 60 επισκέπτες και κανένα μέλος

Πρόγραμμα Σεβασμιωτάτου

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας2020

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας


you


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2020

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 121)

 Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας ἐπέτρεψε νὰ εἰσέλθουμε σὲ ἕνα νέο ἔτος. Καὶ ἡ εἴσοδός μας στὸ νέο ἔτος, μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ κάνουμε μερικὲς σκέψεις ὠφέλιμες καὶ νὰ ἀνταλλάξουμε εὐχές.

Προχωρῶντας μέσα στὸ χρόνο, νοιώθουμε πώς πλέουμε στὴ θάλασσα. Ταξιδεύουμε στὴν ἀπέραντη καὶ ἄγνωστη θάλασσα τοῦ χρόνου. Μακάρι στὸ ταξίδι μας αὐτὸ νὰ ἔχουμε συμπλέοντα κυβερνήτη τὸν Χριστό μας. Μακάρι νὰ ταξιδεύουμε μέσα στὸ χρόνο μὲ ἁγία καὶ καθαρὰ πίστι καὶ νὰ μὴ λησμονοῦμε ὅλοι μας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ, ὅτι τὸ ταξίδι μας αὐτὸ ἔχει προορισμὸ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Αὐτὴν τὴν μεγάλη ἡμέρα καὶ στιγμὴ, ἐμπρὸς στὸ φρικτὸ θυσιαστήριο, ὡς πνευματικὸς πατέρας καὶ ἀδελφὸς ὅλων, θέλω νὰ ἀπευθύνω μία ἁγία εὐχὴ καὶ προτροπή. Θὰ τὴν δανειστῶ ἀπὸ τὸν μεγάλο προστάτη καὶ πολιοῦχο μας, τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Λέει ὁ Ἅγιος στὴν πρώτη του Διδαχή: «Πρέπει καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί μου ἀνίσως καὶ θέλουμε νὰ περάσωμε καὶ ἐδῶ καλά, νὰ πηγαίνομεν καὶ εἰς τὸν παράδεισον … νὰ ἔχωμεν δυὸ ἀγάπας. Ἀγάπην εἰς τὸν Θεόν μας καὶ ἀγάπην εἰς τοὺς ἀδελφούς μας».

Ὅποιος ἔχει, ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, στὴν καρδιὰ του θερμή, εἰλικρινῆ, ἄσβεστη ἀγάπη πρὸς τὸν Θεόν μας, τότε ἔχει καὶ φῶς, ἔχει θεία χάρι, ἔχει δύναμι, ἔχει εἰρήνη, ἔχει χαρά, ἔχει ὅλα τὰ ἀγαθὰ μέσα του καὶ ἀποφεύγει νὰ ἁμαρτάνει. Ὅποιος ἀγαπᾷ τὸν Θεό, ζεῖ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου μὲ συνέπεια καὶ ἁγιάζεται. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τὸ λέει: «ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνος ἐστὶν ὁ ἀγαπῶν με» (Ἰωάνν. ιδ’, 21).

Νὰ ἀγαπήσουμε καὶ τοὺς ἀδελφούς μας, ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Νὰ συγκλονισθοῦμε ἀπὸ τὴν ἄμετρη ἀγάπη τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας, ἀπὸ τὴν συγκατάβασί Του, τὴν κένωσί Του, τὴν ἄκρα ταπεινωσί Του γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴ σωτηρία ἐμεῖς οἱ ἀποστάτες ἄνθρωποι.

Κάθε ἄνθρωπος, κάθε συνάνθρωπος, εἶναι εἰκόνα Θεοῦ, εἶναι ψυχὴ ἀθάνατη, εἶναι ἀδελφός μας. Νὰ γκρεμίσουμε τὸν ἐγωϊσμὸ μας, τὴ φιλαυτία μας, νὰ ἀφήσουμε τὸ συμφέρον μας, τὶς καχυποψίες μας, τὴν κοσμική μας νοοτροπία καὶ λογικὴ, ὥστε νὰ ἀγαπήσουμε ὅλους ἀδιακρίτως. Νὰ ἀποτινάξουμε τὶς ψυχρότητες, τὶς περιφρονήσεις τῶν ἀδελφῶν μας, τὶς φιλονικίες, τὶς ἀντιθέσεις, τὶς μνησικακίες. Νὰ συγχωρήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, νὰ ἀγαπήσουμε καὶ τοὺς ἐχθρούς μας, ἂν ὑπάρχουν.

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ποὺ εἴμαστε, νὰ γίνουμε ὅλοι ἀληθινὸ Σῶμα Χριστοῦ. Νὰ ποθήσουμε τὴν ἑνότητα καὶ νὰ γίνομε γνήσια πνευματικὰ ἀδέλφια Χριστοῦ. Μέσα στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, κάτω ἀπὸ τὴν ἁγιοπνευματικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ σκέπη της, νὰ κατεργαζώμαστε καὶ τὴν προσωπική μας σωτηρία, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνουμε «ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ» γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουμε τοὺς πολλοὺς ἐχθροὺς ποὺ μισοῦν τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Ναὶ, ἀγαπητοί! Μὲ τὴν εἰλικρινῆ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς, θὰ ἐπιτύχουμε τὴν ἑνότητά μας καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας, θὰ ζοῦμε οὐράνιες στιγμὲς στὴ γῆ.

Αὐτὴν τὴν εὐχὴ καὶ τὴν προτροπή, μὲ ὅλη μου τὴν πατρικὴ ἀγάπη, θέλω νὰ δώσω σὲ ὅλους σας σήμερα. Ὅλοι μας, αὐτὸ τὸ νέο ἔτος, νὰ ἀγαπήσουμε θερμά, εἰλικρινά, μὲ ὅλη μας τὴν δύναμι καὶ τὸν Χριστό μας καὶ τοὺς συνανθρώπους μας. Μὲ τὴ χάρη τοῦ Κυρίου μας, ἂν θελήσουμε, θὰ πραγματώσουμε αὐτὴν τὴν εὐχὴ καὶ προτροπή.

Εὔχομαι, ἐπίσης, νὰ σᾶς χαρίση ὁ Κύριος τὸ νέο ἔτος ὑγεία ἀδιάπτωτη, προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ, καὶ κάθε εὐλογία, κάθε ἀγαθὸ, κάθε χαρὰ.

Μέ πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Μετάφραση

enfrdeitptrues