Εμφανίσεις Άρθρων
5994833

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 113 επισκέπτες και κανένα μέλος

Κυριακή Ορθοδοξίας 2021


Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά για την Κυριακή της Ορθοδοξίας 2021

ΚΟΣΜΑΣ

Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προς το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ως γνήσια τέκνα της μεγάλης μητέρας μας, της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας ελάτε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, να την γνωρίσουμε καλύτερα, να την τιμήσουμε, να την ευχαριστήσουμε, αλλά και να πανηγυρίσουμε για τον θρίαμβό της και την επικράτησί της στον αμυντικό πνευματικό πόλεμο, εναντίον των εχθρών της.

Δοξάζουμε και υμνούμε τον Τριαδικό μας Θεό γιατί μας έκανε μέλη της μόνης, εν τω κόσμω, αληθινής θεοπαραδότου Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η εν ουρανοίς θριαμβεύουσα και η επί γης στρατευομένη Ορθόδοξος Εκκλησία, αποτελούν την μία, αγία και αδιαίρετη Εκκλησία του Χριστού μας.

Το Σύμβολο της Πίστεώς μας, ομιλεί περί «μίας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας». Οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες, εμμένουν στην έννοια της μίας Εκκλησίας του Χριστού.

Η Εκκλησία μας είναι μία, διότι έχει μία υπέρτατη αρχή, την Αγία Τριάδα. Έχει μία ζωοποιούσα και αγία ζώσα ψυχή, το Πανάγιο Πνεύμα. Έχει μία κεφαλή, τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό (Κολασ. α’, 18). Να ομολογήσουμε και πάλι ότι αυτή η μία και αγία Εκκλησία έχει και κατέχει ακαινοτόμητη την αποκαλυφθείσα θεία Αλήθεια, ανόθευτη και ακεραία, όπως την δίδαξε ο Κύριός μας και όπως την εκήρυξαν οι άγιοι Απόστολοι.

Η Αγία Γραφή έχει ύψιστο κύρος στην Ορθοδοξία. Σε αυτήν περιέχονται οι λόγοι του Τριαδικού μας Θεού, όπως τους απεκάλυψε το Πανάγιο Πνεύμα στους αγίους Αποστόλους και Ευαγγελιστάς.

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, με την βοήθεια της αποστολικής και της, εν γένει, αγιοπατερικής Παραδόσεως, διεφύλαξε και διαφυλάσσει ανόθευτο την Πίστι του Χριστού μας, χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις και καινοτομίες.

Πάντοτε η μελέτη της Αγίας Γραφής και η λατρεία της Εκκλησίας μας, γίνεται μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία, κάτω από το φως της Αποστολικής και Πατερικής θεοπνεύστου Παραδόσεως.

Ο άγιος Αθανάσιος βεβαιώνει ότι, για να ερμηνεύσουμε γνήσια και αυθεντικά την Αγία Γραφή, οφείλουμε να λάβουμε υπ’ όψιν τους μακαρίους διδασκάλους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι διασώζουν την ιερά Παράδοσι και, δια των οποίων έλαμψε η Χάρις του Αγίου Πνεύματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Άγια Γραφή και η Ορθόδοξος Αλήθεια αποβαίνουν ταμιούχοι της καθαράς Πίστεως, κάτω από το ζωογόνο φως της αγιοπνευματικής και πατερικής Παραδόσεως.

Με όλα αυτά τα άγια και πνευματέμφορα χαρακτηριστικά, η Ορθόδοξος Εκκλησία λάμπουσα, αστράπτουσα, κεκοσμημένη με την αδαμαντίνη καθαρότητά της, την αγιότητά της, την μοναδικότητά της, δοξάζει τον Τριαδικό μας Θεό, αλλά με την Ορθόδοξο Αλήθεια και τη θυσιαστική της αγάπη διακονεί και τον άνθρωπο. Από την Πεντηκοστή μέχρι σήμερα και μέχρι των εσχάτων, η Ορθόδοξος Εκκλησία αποδεικνύεται και θα αποδεικνύεται εργαστήριο φωτισμένης κοινωνικής προνοίας και εκπολιτισμού, προπάντων όμως εργαστήριο αγιασμού και σωτηρίας αθανάτων ψυχών.

Η Ορθοδοξία μας δεν είναι ανθρωποκεντρική, αλλά Χριστοκεντρική. Αγαπά τον άνθρωπο όπως τον αγάπησε και τον αγαπά η κεφαλή της, ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, ο Οποίος «διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας» (Πραξ. ι’, 38).

Η Εκκλησία βλέπει τον άνθρωπο ως πρόσωπο, ως εικόνα του Θεού και όχι ως νούμερο. Τον βλέπει ως ψυχοσωματική οντότητα. Διακονεί τον άνθρωπο, του συμπαρίσταται στα προβλήματά του, στις ασθένειες, στις δυστυχίες του, με θυσιαστική αγάπη και ανυστερόβουλη προσφορά των συνειδητών στελεχών της. Κυρίως όμως φροντίζει, η Εκκλησία μας, για τον φωτισμό, την ανακαίνισι, την μεταμόρφωσι, την καλλιέργεια, τον αγιασμό του ανθρώπου.

Η αγία μας Εκκλησία δεν κάνει απλώς τον άνθρωπο καλό, αλλά άγιο. Με την ανόθευτη και γνησία λατρεία της, ενώνει αληθινά τον άνθρωπο με τον Σαρκωθέντα, Σταυρωθέντα και Αναστάντα Χριστό μας, του χαρίζει Ανάστασι, αφθαρσία, αθανασία, τον αναδεικνύει κατά χάριν Θεό, όπως όλους τους αγίους Της. Οι άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι οι μεγάλοι αδιάσειστοι μάρτυρες της αγιοπνευματικής Αληθείας, αλλά και της μοναδικότητός της, ως η Εκκλησία του Χριστού μας.

Για την ανόθευτη Αλήθειά της, για την αγιάζουσα λατρεία της, για την βεβαία σωτηρία που μόνη Αυτή προσφέρει στον άνθρωπο, εμίσησε και μισεί την Ορθόδοξο Εκκλησία ο αρχέκακος δράκων και τα όργανά του.

Τα όργανά του είναι οι ανά τους αιώνες αιρεσιάρχες, οι οποίοι εδημιούργησαν τις αιρέσεις και πολέμησαν την Ορθοδοξία με σατανικό μίσος. Επεχείρησαν και επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα της Πίστεως της μόνης και αδιαιρέτου Εκκλησίας μας.

Η Εκκλησία του Χριστού μας, διασώζουσα το ενιαίον και αδιαίρετον, απέκοπτε πάντοτε εκ του σώματός της, ως σεσηπότα μέλη, όλους όσοι επιμένουν στην πλάνη της αιρέσεως.

Έτσι ακριβώς, οι Αρειανοί, οι Μοδεστιανοί, οι Νεστοριανοί, οι Απολλιναρισταί, οι Ευνομιανοί, οι Μονοφυσίται, οι Παπικοί, οι Προτεστάντες, απεκόπησαν. Στους πονηρούς και σκοτισμένους καιρούς μας έχουμε και την παναίρεσι του Οικουμενισμού, η οποία με την επιδιωκομένη παγκοσμιοποίησι μάχεται σκληρά εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα.

Οι άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας έδωσαν αιματηρές πνευματικές μάχες, σφαγιάσθηκαν, υπέστησαν πολυώδινα βάσανα για να αποτρέψουν την αλλοίωσι της Εκκλησίας μας. Χάριτι Θεού ενίκησαν, κατέβαλαν τους αιρεσιάρχες, ύψωσαν τον Σταυρό της Ορθοδοξίας, διεφύλαξαν το Ορθόδοξο Δόγμα και Ήθος, παρέδωσαν σε εμάς ακηλίδωτη την Ορθόδοξο Πίστι και την Αλήθεια. Αυτόν τον θρίαμβο εορτάζουμε σήμερα!

Οφείλουμε κι εμείς, αγαπητοί, να τους μιμηθούμε, να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την Ορθόδοξο Εκκλησία μας ενωμένη και ορθοτομούσα. Όχι γιατί κινδυνεύει η ορθόδοξος αλήθεια. Είναι αγιοπνευματική αλήθεια, του Θεού η Αλήθεια, και δεν διατρέχει κίνδυνο. Εμείς κινδυνεύουμε. Όταν ερωτοτροπούμε με τους αιρετικούς, κινδυνεύουμε να αμβλυνθούμε, να παρασυρθούμε, να ακολουθήσουμε όλους εκείνους που κάνουν συμβιβασμούς και να οδηγηθούμε στην απώλεια. «Ο εκ του σώματος της Εκκλησίας αποκοπτόμενος, λόγω αιρετικών φρονημάτων, καθίσταται θηριάλωτος» λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Χάνει, δηλαδή, τη σωτηρία του.

Αγαπητοί ορθόδοξοι αδελφοί,

Αυτή τη μεγάλη ημέρα που ζούμε, Κυριακή της Ορθοδοξίας, ας δοξάσουμε τον Κύριό μας. Είμαστε μέλη, όχι μιας ονομαζομένης συγχρόνου εκκλησίας ανά τον κόσμο. Είμαστε μέλη της μίας, αληθινής και μόνης εν τω κόσμω Εκκλησίας του Αναστάντος Χριστού μας. Προσευχώμαστε και οι αιρετικοί να μετανοήσουν και οι απεσχισμένοι ετερόδοξοι να επιστρέψουν. Τους αγαπούμε και προσευχόμαστε για την μετάνοιά τους.

Εμείς, με την Ορθοδοξία στο νου, στην καρδιά, στον αγώνα μας, στην ομολογία μας, ας δώσουμε ανύστακτες μάχες για να μείνουμε στην αλήθεια, να διατηρήσουμε την αλήθεια, να απλώσουμε παντού την Ορθόδοξη Αλήθεια, αλλά και να επιτύχουμε την σωτηρία μας όπως όλοι οι άγιοί μας. Αμήν!

Μετά πατρικών ευχών,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Μετάφραση

enfrdeitptrues